случка

 • 91билина — (рус быль случка) руска епска народна песна …

  Macedonian dictionary

 • 92драма — (грч. drama) 1. во поширока смисла: секое книжевно дело напишано во вид на разговор, што прикажува луѓе во акција главно наменето за претстави во театар 2. во потесна смисла: книжевно дело од тој вид што се разликува од комедијата по сериозноста… …

  Macedonian dictionary

 • 93историја — (грч. historia) 1. наука што го истражува и проучува минатото 2. книга во која е изложена таа наука 3. приказна, настан, случка …

  Macedonian dictionary

 • 94легенда — (лат. legenda) 1. народно предание за животот на некој човек или за некој настан приказна за необична случка 2. натпис по работ на метална пара или медал 3. толкување, објаснение на знаци (на цртеж, во план, на географска карта и сл.) толкување… …

  Macedonian dictionary

 • 95малер — (фр. malheur) несреќа, лоша среќа, непријатна случка …

  Macedonian dictionary

 • 96миракул — (лат. miraculum) 1. вид средновековна црковна драма 2. чудна работа, чудна случка, чудо …

  Macedonian dictionary

 • 97оказион — (лат. ocasio) 1. поволен случај, поволна можност (за купување или продавање) 2. случка, непријатна случајност, непријатност 3. повод, причина 4. потреба, нужда …

  Macedonian dictionary

 • 98театар — (грч. theatro) 1. зграда во која се прикажуваат драмски и други претстави 2. установа што се занимава со прикажување на разни претстави 3. актерски состав, трупа 4. фиг. место на некој важен настан или случка …

  Macedonian dictionary

 • 99авантюра — същ. приключение, случка, премеждие, роман, одисея, похождение същ. необмислена постъпка, риск, безразсъдство същ. начинание, инициатива, рисковано начинание …

  Български синонимен речник

 • 100акцидент — същ. инцидент, случка същ. нещастие, злощастие, премеждие, катастрофа …

  Български синонимен речник